Ευέλικτα πακέτα που ταιριάζουν στον τύπο και τις ανάγκες της επιχείρησής σας

Η διατήρηση της υπάρχουσας πελατείας σας είναι σημαντικά λιγότερο δαπανηρή από την προσέλκυση νέων πελατών. Ανταμείψτε τους πιο πιστούς πελάτες σας.


gift icon

LOYALTY 2.0

This is where it all starts, the cornerstone of everything!


Give the best loyalty experience to your customers
and see them coming to your store again and again
What’s included
 • Unlimited members
 • Digital Loyalty Program
 • Dashboard with statistics
 • 10€ per extra device
magnifying glass icon

Customer
Database

Add this feature to get to know you customer database while growing your community
What’s included
 • CRM - Client files
 • Editable database
 • Transactional history
messages icon

Messages & Promotions

Add this feature to stay top of mind & organise your communication
What’s included
 • 1000 monthly push notifications
 • Unlimited in app messages
 • Automations
megaphone icon

Digital
Referrals

Add this feature to turn to your loyal customers to expand your clientele
What’s included
 • Digital referrals program
 • Referral statistics
reviews icon

Review booster

Add this feature to ask your client's opinion, both offline and online
What’s included
 • Google reviews
 • FB reviews
 • Private reviews
reviews icon

Review
manager

Add this feature to be able to control your online presence
What’s included
 • Detailed dashboard
 • Integration with Google and FB account
 • Ready to use templates

Spinning wheel

Add this feature for an even more engaging ondoarding experience
What’s included
 • Spinning wheel
 • Link to share wheel on social and other types of campaigns

Flexible plans for your business size and needs

Maintaining your existing clientele is significantly less expensive than attracting new shoppers. Reward your most loyal customers. Prices are per BRAND.

✅ 14 days trial ✅ No credit card required ✅ No setup fees

Starter

9.99€

per month, billed annualy or 14.99€ month-to-month

The easy, quick way to start and manage a Digital Loyalty Program

Try for freeBook a Demo

What's included:
Digital Loyalty Program
Includes 100 Loyalty Members
100 unique monthly messages with notifications (Push)
100 unique monthly messages in the app (In-App)
No setup fees
Access to private dashboard
Create a unique Welcome Offer for your customers
Easy customer referral links
100 Free Flyers with your logo

Business

29.99€

per month, billed annualy or 39.99€ month-to-month

The new standard for loyalty program and marketing communication

Try for freeBook a Demo

What's included:
Digital Loyalty Program
Includes 1000 Loyalty Members
1000 unique monthly messages with notifications (Push)
1000 unique monthly messages in the app (In-App)
No setup fees
Access to private dashboard
Create a unique Welcome Offer for your customers
Easy customer referral links
100 Free Flyers with your logo
Marketing Automation
CRM - Customer Database

Pro

49.99€

per month, billed annualy or 59.99€ month-to-month

A complete marketing automation tool for growing local businesses

Try for freeBook a Demo

What's included:
Digital Loyalty Program
Includes 2000 Loyalty Members
2000 unique monthly messages with notifications (Push)
2000 unique monthly messages in the app (In-App)
No setup fees
Access to private dashboard
Create a unique Welcome Offer for your customers
Easy customer referral links
100 Free Flyers with your logo
Marketing Automation
CRM - Customer Database
API Integration
PoS Integration possible

More than 2000 members ?

Reach out to us to know more about our Enterprise plan

Contact Us

Lets talk numbers

We have helped thousands of businesses from different sectors to drive repeat purchases, increase their customer retention and ultimately their monthly revenues. Wanna get an idea what we could do for yours?

Oops! Something went wrong while submitting the form.
Up to
in extra
annual revenue
Book A demoempezar aplicación

Not sure what features suit you best?

Get in touch with our team of experts and get a consultation