Χρήστες - Όροι και Προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2017

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ("Όροι", "Όροι και Προϋποθέσεις") πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο Yollty (www.yollty.com) (ο "Ιστότοπος") και την εφαρμογή για κινητά Yollty (η "Εφαρμογή για κινητά" ή η "Εφαρμογή", μαζί με τον Ιστότοπο, οι "Υπηρεσίες") που διαχειρίζεται η Yollty, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης(société à responsabilité limitée) που διέπεται από τους νόμους του Λουξεμβούργου, με μετοχικό κεφάλαιο 62.500 ευρώ.00, με έδρα 74, rue du Canal, 4051 Esch Sur Alzette, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, εγγεγραμμένη στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών του Λουξεμβούργου με αριθμό B205415 ("Yollty", "Εμείς", "Εμείς" ή "μας").

Με την εγγραφή ή με άλλο τρόπο χρήση των Υπηρεσιών ή την πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που διατίθεται από τη Yollty μέσω των Υπηρεσιών (το "Περιεχόμενο") αποκτάτε πρόσβαση σε:

 • μια λίστα προωθητικών ενεργειών που μπορείτε να εκτελέσετε για να συλλέξετε πόντους / γραμματόσημα που αργότερα μπορείτε να εξαργυρώσετε σε δώρα που εμείς ή οι Έμποροι, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, αποφασίσαμε να σας διαθέσουμε σε αντάλλαγμα των συλλεγόμενων πόντων / σφραγίδων ("Yollty Points / Stamps"). Και
 • διαφημιστικό, μάρκετινγκ και διαφημιστικό περιεχόμενο που οι Έμποροι αποφάσισαν να μοιραστούν μαζί σας.

Η πρόσβασή σας και η χρήση των Υπηρεσιών εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους. Οι παρόντες Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες.

Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και να αποκτήσετε πρόσβαση στο Περιεχόμενο, πρέπει (1) να είστε 13 ετών και άνω και να έχετε τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα σας στους Όρους, (2) να έχετε την εξουσία να συνάψετε δεσμευτική σύμβαση μαζί μας και να μην σας απαγορευτεί να το κάνετε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και (3) να διαμένετε σε μια χώρα όπου οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες. Υπόσχεστε επίσης ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες εγγραφής υποβάλλετε στο Yollty είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις και συμφωνείτε να τις διατηρείτε έτσι ανά πάσα στιγμή.

Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των Όρων, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

1. Άδεια

1.1. Με την επιφύλαξη των Όρων του παρόντος, η Yollty σας χορηγεί μια μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή, περιορισμένη άδεια χρήσης των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στο μέλλον (η "Άδεια"). Αυτή η Άδεια θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και εκτός αν τερματιστεί από εσάς ή τον Yollty.

1.2. Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικόνες, συλλογές δεδομένων και λογισμικό, αποτελεί ιδιοκτησία της Yollty ή των συμμετεχόντων Εμπόρων. Η συλλογή όλου του περιεχομένου στις Υπηρεσίες και όλου του λογισμικού που χρησιμοποιείται ή παρέχεται μέσω των Υπηρεσιών αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Yollty.

1.3. Οποιαδήποτε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παρατηρήσεων, προτάσεων, ιδεών, γραφικών ή άλλων υποβολών, που κοινοποιούνται στη Yollty από εσάς μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με αυτές (εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά), γίνεται αποκλειστική ιδιοκτησία της Yollty χωρίς αποζημίωση και η Yollty μπορεί να αντιγράψει, ενσωματώσει, διανείμει ή άλλως χρησιμοποιήσει αυτές τις επικοινωνίες για οποιονδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό σκοπό. Με το παρόν συμφωνείτε να προβείτε σε οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες, μπορεί να είναι απαραίτητες για να εκχωρήσετε τα δικαιώματά σας στο ίδιο στον Yollty.

1.4. Αποστέλλοντας, δημοσιεύοντας ή δημοσιεύοντας οποιοδήποτε Περιεχόμενο στις Ή μέσω των Υπηρεσιών, παραχωρείτε στη Yollty μια μη αποκλειστική, πλήρως αμειβόμενη και χωρίς δικαιώματα, παγκοσμίως, περιορισμένη άδεια χρήσης, τροποποίησης, διαγραφής, διαγραφής, προσθήκης, δημόσιας εκτέλεσης, δημόσιας προβολής, αναπαραγωγής και μετάφρασης αυτού του Περιεχομένου.

2. Στοιχεία σύνδεσης χρήστη

2.1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, θα πρέπει να εγγραφείτε με λογαριασμό Yollty.

2.2. Το όνομα χρήστη σας δεν πρέπει να είναι πιθανό να παραπλανηθεί και πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες περιεχομένου που ορίζονται στην ενότητα 4 των παρόντων Όρων. δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το όνομα του λογαριασμού ή του χρήστη σας για ή σε σχέση με την πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε ατόμου.

2.3. Πρέπει να διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό.

2.4. Πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως γραπτώς, εάν αντιληφθείτε πως ο κωδικός πρόσβασής σας δεν είναι πλέον απόρρητος.

2.5. Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα στον ιστότοπό μας που προκύπτει από οποιαδήποτε αποτυχία να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό και μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από μια τέτοια αποτυχία.

2.6. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν και μόνο λογαριασμό στη Yollty και δεν μπορείτε να τον μεταβιβάσετε, να τον πουλήσετε ή να τον εκχωρήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο άτομο.

3. Τέλη

Η Yollty δεν χρεώνει επί του παρόντος τους χρήστες της για την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών, ωστόσο η Yollty μπορεί, σε οποιοδήποτε σημείο /σφραγίδες και κατά την κρίση της, να αποφασίσει να αρχίσει να χρεώνει τέλη για την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών ή συγκεκριμένων λειτουργιών των Υπηρεσιών, κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης [τριάντα (30)] ημερών προς εσάς, σύμφωνα με τη ρήτρα 15 των παρόντων Όρων.

4. Το περιεχόμενό σας: κανόνες

4.1. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας θα έχετε τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε, να στείλετε, να δημοσιεύσετε ή/και να υποβάλετε περιεχόμενο σε εμάς ή στους Εμπόρους. Εγγυάστε και δηλώνετε ότι το περιεχόμενό σας θα συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

4.2. Το περιεχόμενό σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή παράνομο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου και δεν πρέπει να είναι σε θέση να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε προσώπου (σε κάθε περίπτωση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο).

4.3. Το περιεχόμενό σας και η χρήση του περιεχομένου σας από εμάς σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν πρέπει:

 • να είναι συκοφαντική ή κακόβουλα ψευδής.
 • να είναι άσεμνη ή άσεμνη·
 • παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ηθικό δικαίωμα, δικαίωμα βάσης δεδομένων, δικαίωμα σήματος, δικαίωμα σχεδίου ή υποδείγματος, δικαίωμα μεταβίβασης ή άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας·
 • παραβιάζουν κάθε δικαίωμα εμπιστοσύνης, δικαίωμα απορρήτου ή δικαίωμα βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων·
 • αποτελούν αμελή συμβουλή ή περιέχουν οποιαδήποτε αμελή δήλωση·
 • συνιστούν υποκίνηση διάπραξης εγκλήματος, οδηγίες για τη διάπραξη εγκλήματος ή την προώθηση εγκληματικής δραστηριότητας·
 • να περιφρονούν οποιοδήποτε δικαστήριο ή να παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαστική απόφαση·
 • να παραβιάζει τη νομοθεσία περί φυλετικού ή θρησκευτικού μίσους ή διακρίσεων·
 • να είναι βλάσφημο.
 • να παραβιάζει τη νομοθεσία περί επίσημων απορρήτων·
 • να παραβιάζει κάθε συμβατική υποχρέωση που οφείλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο·
 • απεικονίζουν τη βία με ρητό, γραφικό ή άσκοπο τρόπο·
 • να είναι πορνογραφικό, άσεμνο, προκλητικό ή σεξουαλικά άσεμνο.
 • να είναι αναληθές, ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό·
 • αποτελούνται ή περιέχουν οδηγίες, συμβουλές ή άλλες πληροφορίες που μπορούν να ληφθούν μέτρα και θα μπορούσαν, εάν ληφθούν μέτρα, να προκαλέσουν ασθένεια, τραυματισμό ή θάνατο ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία·
 • αποτελούν ανεπιθύμητα μηνύματα·
 • να είναι προσβλητική, παραπλανητική, δόλια, απειλητική, καταχρηστική, παρενοχλητική, αντικοινωνική, απειλητική, μισητή, μεροληπτική ή εμπρηστική· Ή
 • προκαλούν ενόχληση, ταλαιπωρία ή περιττό άγχος σε οποιοδήποτε άτομο.

4.4. Η Yollty διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλο το περιεχόμενο που υποβάλλεται από εσάς μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών, αλλά σε καμία περίπτωση η Yollty δεν υποχρεούται να το πράξει. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλο το περιεχόμενο που υποβάλατε στις Υπηρεσίες.

5. Αποποιήσεις ευθυνών

5.1. Καμία εγγύηση ή υποστήριξη

 • Αναγνωρίζετε ρητά και συμφωνείτε ότι η χρήση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη και ότι όλος ο κίνδυνος για την ικανοποιητική ποιότητα, απόδοση, ακρίβεια και προσπάθεια είναι μαζί σας.
 • Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, Οι Υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν" και "όπως είναι διαθέσιμες", με όλα τα σφάλματα και χωρίς κανενός είδους εγγύηση, και με το παρόν αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις και προϋποθέσεις σε σχέση με τις Υπηρεσίες, είτε ρητές, σιωπηρές ή νόμιμες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων ή/και προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ακρίβειας, σιωπηρής απόλαυσης και μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Δεν εγγυόμαστε κατά της παρέμβασης στην απόλαυση των Υπηρεσιών, ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στις Υπηρεσίες θα πληρούν τις απαιτήσεις σας, ότι η λειτουργία των Υπηρεσιών θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα ή ότι τα ελαττώματα στις Υπηρεσίες θα διορθώνονται. Καμία προφορική ή γραπτή πληροφορία ή συμβουλή που δόθηκε από εμάς ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό μας δεν θα δημιουργήσει εγγύηση.
 • Αναγνωρίζετε ρητά και συμφωνείτε ότι η Yollty δεν είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση ότι οι Έμποροι παρέχουν τις ανταμοιβές που υποσχέθηκαν ή οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις μπορεί να έχουν απέναντί σας.
 • Αναγνωρίζετε ρητά και συμφωνείτε ότι η Yollty δεν ευθύνεται ή ευθύνεται για οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ εσάς και τρίτων παρόχων Εφαρμογών ή προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων που διαφημίζονται στις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών.

5.2. Δεν εγγυόμαστε τις Υπηρεσίες ή τη διαθεσιμότητά τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε ή όλες τις Υπηρεσίες μας, ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την πρόσβασή σας σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις Υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση. Και στις δύο περιπτώσεις δεν θα δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλη πληρωμή κατά την ανάκληση της πρόσβασης, τη διακοπή ή τη φιλονικία οποιασδήποτε ή όλων των Υπηρεσιών μας και οποιοδήποτε είδος πόντων / γραμματοσήμων και ανταμοιβών που έχετε συλλέξει μπορεί να καταστεί άκυρη.

5.3. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις υπηρεσίες, την τηλεφωνία, τις χρεώσεις δεδομένων ή/και άλλα τέλη και έξοδα που σχετίζονται με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών, καθώς και για την απόκτηση και συντήρηση όλου του τηλεφώνου, του υλικού υπολογιστών και άλλου εξοπλισμού που απαιτείται για την εν λόγω πρόσβαση και χρήση.

5.4. Η Yollty δεν ασκεί κανέναν έλεγχο επί οποιασδήποτε Επιχείρησης ή άλλων τρίτων και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται ή ευθύνεται για οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται ή παραλείπονται να ληφθούν από οποιοδήποτε τέτοιο τρίτο μέρος.

5.5. Οι Πόντοι/Γραμματόσημα και οι ανταμοιβές της Yollty έχουν περίοδο ισχύος και εάν δεν χρησιμοποιηθούν/διεκδικηθούν εντός αυτής της περιόδου ισχύος λήγουν.

6. Αποδεκτή χρήση

6.1. Δεν πρέπει:

 • να χρησιμοποιήσουμε τις Υπηρεσίες μας με οποιονδήποτε τρόπο ή να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στις Υπηρεσίες ή βλάβη της απόδοσης, της διαθεσιμότητας ή της προσβασιμότητας της Υπηρεσίας.
 • να χρησιμοποιούμε τις Υπηρεσίες μας με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος, παράνομος, δόλιος ή επιβλαβής ή σε σχέση με οποιονδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβή σκοπό ή δραστηριότητα.
 • να χρησιμοποιήσουμε τις Υπηρεσίες μας για να αντιγράψουμε, να αποθηκεύσουμε, να φιλοξενήσουμε, να μεταδώσουμε, να δημοσιεύσουμε, να στείλουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να δημοσιεύσουμε ή να διανείμουμε οποιοδήποτε υλικό που:
 • αποτελείται (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε λογισμικό υποκλοπής spyware, ιό υπολογιστή, δούρειο ίππο, ιό τύπου worm, καταγραφέα πληκτρολόγησης, rootkit ή άλλο κακόβουλο λογισμικό υπολογιστή.
 • δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες περιεχομένου που ορίζονται στο τμήμα 10
 • να έχουμε πρόσβαση ή να αλληλεπιδράσουμε με τις Υπηρεσίες μας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη ή άλλο αυτοματοποιημένο μέσο, εκτός από τους σκοπούς της ευρετηρίασης των μηχανών αναζήτησης.
 • αποσυμπίληση, αποκρυπτογράφηση, αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσπάθεια απόκτησης του πηγαίου κώδικα ή άλλων εμπορικών απορρήτων των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών.
 • να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για να επικοινωνήσετε ή να προσελκύσετε επιχειρήσεις ή άτομα σε άμεσα ή εξ αποστάσεως ανταγωνιστικές Υπηρεσίες στη Yollty.
 • να δημοσιεύσετε, να στείλετε, να δημοσιεύσετε, να υποβάλετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να κάνετε δημόσια κουπόνια, κωδικούς QR, γραμμωτούς κώδικες και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν άλλα άτομα να διεκδικήσουν ανταμοιβές που διατίθενται μέσω του Yollty.
 • υπερβαίνουν ή προσπαθούν να υπερβούν τα όρια που η Yollty ή/και οι Έμποροι αποφάσισαν να ορίσουν για τις προωθητικές ενέργειες. Τέτοια όρια περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στον αριθμό των φορών που μπορείτε να διεκδικήσετε ανταμοιβή σε μια προκαθορισμένη περίοδο.

6.2. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των Υπηρεσιών μας ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες, πλήρεις και μη παραπλανητικές.

6.3. Πρέπει να εκπροσωπείτε μόνο τον εαυτό σας στις Υπηρεσίες και κανένα άλλο άτομο, ζωντανό, νεκρό ή φανταστικό. Οι Υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από φυσικά πρόσωπα (π.χ. φυσικά πρόσωπα) για δικό τους λογαριασμό και όχι από ή για λογαριασμό οποιασδήποτε εμπορικής οντότητας, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τη Yollty.

6.4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε κάτω των 13 ετών. Εάν έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι ΔΕΝ είστε κάτω των 13 ετών.

6.5. Κατά την παροχή σχολίων σε μια επιχείρηση μέσω των Υπηρεσιών Yollty, πρέπει να παρέχετε την ειλικρινή, νόμιμη, ακριβή και έγκαιρη γνώμη σας για την υπηρεσία που βιώσατε. Αποδέχεστε ότι σε περιπτώσεις που η αναθεώρησή μας για τα παρεχόμενα σχόλιά σας υποδεικνύει ότι μπορεί να μην είναι ακριβής, νόμιμη, ειλικρινής και / ή έγκαιρη, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ενδέχεται να αποφασίσουμε να μην σας χορηγήσουμε ή να ανακαλέσουμε τους σχετικούς Πόντους/ Σφραγίδες Yollty. Σε περίπτωση που δεν περάσετε την κριτική για περισσότερες από 3 φορές ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας και σε αυτή την περίπτωση δεν θα δικαιούστε καμία αποζημίωση ή άλλη πληρωμή και οποιοδήποτε είδος πόντων / σφραγίδων και ανταμοιβών που έχετε συλλέξει μπορεί να καταστεί άκυρη.

6.6. Όταν κάνετε check-in σε μια επιχείρηση μέσω Facebook χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, θα πρέπει να ορίσετε το κοινό της ανάρτησης σε τουλάχιστον 5 άτομα και να μην αφαιρέσετε τη δημοσίευση μετά τη συλλογή των πόντων / σφραγίδων. Αποδέχεστε ότι σε περίπτωση που η κριτική μας για το check-in σας υποδεικνύει ότι το κοινό των λογαριασμών post σε λιγότερα από 5 άτομα ή ότι η ανάρτηση αφαιρέθηκε, ενδέχεται να αποφασίσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να μην σας χορηγήσουμε ή να ανακαλέσουμε τους σχετικούς Πόντους/Σφραγίδες Yollty. Θα πρέπει επίσης να βρίσκεστε μέσα στην επιχείρηση που σας παρέχει αυτήν την προωθητική ενέργεια. Αποδέχεστε ότι σε περίπτωση που η αναθεώρησή μας για το check-in σας υποδείκνυε ότι δεν ήσασταν παρών στον τόπο της Επιχείρησης, ενδέχεται να αποφασίσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να μην σας χορηγήσουμε ή να ανακαλέσουμε τους σχετικούς Πόντους/Γραμματόσημα της Yollty. Σε περίπτωση που δεν περάσετε τις κριτικές περισσότερες από 3 φορές ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας και σε αυτή την περίπτωση δεν θα δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλη πληρωμή και οποιοδήποτε είδος πόντων / σφραγίδων και ανταμοιβών που έχετε συλλέξει μπορεί να καταστεί άκυρη.

6.7. Όταν διεκδικείτε μια ανταμοιβή επίσκεψης, θα πρέπει να βρίσκεστε εντός της Επιχείρησης που σας παρέχει αυτή την προωθητική ενέργεια. Αποδέχεστε ότι σε περίπτωση που η αναθεώρησή μας για το check-in στο κατάστημά σας υποδεικνύει ότι δεν ήσασταν παρών στην τοποθεσία της Επιχείρησης, ενδέχεται να αποφασίσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να μην σας χορηγήσουμε ή να ανακαλέσουμε τους σχετικούς Πόντους/Γραμματόσημα της Yollty. Σε περίπτωση που δεν περάσετε την κριτική περισσότερες από 3 φορές ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας και σε αυτή την περίπτωση δεν θα δικαιούστε καμία αποζημίωση ή άλλη πληρωμή και οποιοδήποτε είδος πόντων / σφραγίδων και ανταμοιβών που έχετε συλλέξει μπορεί να καταστεί άκυρη.

6.8. Όταν δημοσιεύετε μια εικόνα στο Instagram με σκοπό τη συλλογή Πόντων/ Σφραγίδων Yollty, θα πρέπει να δημοσιεύσετε μια εικόνα που σχετίζεται άμεσα με ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή μια τοποθεσία αυτής της επιχείρησης, θα πρέπει να συμπεριλάβετε όλες τις ετικέτες που ζήτησε η Επιχείρηση στο πεδίο λεζάντας του Instagram και να μην αφαιρέσετε τη δημοσίευση μετά τη συλλογή των πόντων / σφραγίδων. Αποδέχεστε ότι σε περίπτωση που η αναθεώρησή μας για τη δημοσίευσή σας υποδεικνύει ότι οι κατάλληλες ετικέτες δεν συμπεριλήφθηκαν ή ότι η εικόνα δεν σχετίζεται με την Επιχείρηση ή ότι η ανάρτηση αφαιρέθηκε, ενδέχεται να αποφασίσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να μην σας χορηγήσουμε ή να ανακαλέσουμε τους σχετικούς Πόντους/Σφραγίδες Yollty. Σε περίπτωση που δεν περάσετε τις κριτικές περισσότερες από 3 φορές ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας και σε αυτή την περίπτωση δεν θα δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλη πληρωμή και οποιοδήποτε είδος πόντων / σφραγίδων και ανταμοιβών που έχετε συλλέξει μπορεί να καταστεί άκυρη.

6.9. Αποδέχεστε ότι σε περίπτωση που η αναθεώρησή μας για τα γραμματόσημα που συλλέξατε υποδεικνύει ότι συλλέχθηκαν με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, ενδέχεται να αποφασίσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να μην σας χορηγήσουμε ή να ανακαλέσουμε τους σχετικούς Πόντους/Σφραγίδες Της Yollty. Σε περίπτωση που δεν περάσετε την κριτική περισσότερες από 3 φορές ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας και σε αυτή την περίπτωση δεν θα δικαιούστε καμία αποζημίωση ή άλλη πληρωμή και οποιοδήποτε είδος πόντων / σφραγίδων και ανταμοιβών που έχετε συλλέξει μπορεί να καταστεί άκυρη.

6.10. Οι ανταμοιβές Yollty και οι προωθητικές προσφορές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές, κουπόνια ή κουπόνια και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν ή να ανταλλαγούν με μετρητά.

7. Πολιτική Απορρήτου

Η τρέχουσα πολιτική απορρήτου της Yollty είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Yollty ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (η «Πολιτική Απορρήτου»), η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα αναφορά. Η Yollty συνιστά να ελέγξετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου.

8. Περιορισμός ευθύνης

ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ, Η ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ Ή ΔΥΣΑΡΈΣΚΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΕΊΝΑΙ Η ΑΠΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ YOLLTY ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΉ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ. ΕΝΏ Η YOLLTY ΔΕΝ ΑΠΟΔΈΧΕΤΑΙ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΡΊΤΩΝ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΌ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΏ Η ΣΧΈΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΑΙΤΉΣΕΙΣ ΤΡΊΤΩΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΔΙΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΞΕΧΩΡΙΣΤΈΣ ΣΥΜΦΩΝΊΕΣ ΜΕ ΑΥΤΆ ΤΑ ΤΡΊΤΑ ΜΈΡΗ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ, Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΉ, ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΗΝ YOLLTY, ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ Ή ΔΥΣΑΡΈΣΚΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΡΊΤΩΝ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΌ ΤΟΥΣ, ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΕΤΕ Ή / ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΤΈΤΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΡΊΤΩΝ.

ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΌΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ Η YOLLTY, ΤΑ ΣΤΕΛΈΧΗ, ΟΙ ΜΈΤΟΧΟΊ ΤΗΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΙ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΈΣ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ, ΟΙ ΔΙΆΔΟΧΟΙ, ΟΙ ΕΚΧΩΡΟΎΝΤΕΣ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΆΡΟΧΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΓΙΑ (1) ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΈΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΈΣ, ΤΥΧΑΊΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΈΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΈΣ Ή ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΊΕΣ. (2) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΠΏΛΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ Ή ΚΈΡΔΟΥΣ (ΆΜΕΣΗΣ Ή ΈΜΜΕΣΗΣ), ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Ή ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΡΊΤΩΝ, Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΡΊΤΩΝ, ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΑΝ Η YOLLTY ΈΧΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΏΝ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΈΝΑ ΈΝΔΙΚΟ ΜΈΣΟ ΑΠΟΤΎΧΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΣΚΟΠΌ ΤΟΥ.

Τίποτα στους Όρους δεν αφαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της Yollty για απάτη, δόλια ψευδή δήλωση και, εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, βαριά αμέλεια. Ορισμένες πτυχές αυτής της ενότητας ενδέχεται να μην ισχύουν σε ορισμένες δικαιοδοσίες, εάν απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

9. Δικαιώματα τρίτων

Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρούσα ενότητα, οι Όροι δεν προορίζονται να χορηγήσουν δικαιώματα σε κανέναν εκτός από εσάς και τη Yollty και σε καμία περίπτωση οι Όροι δεν θα δημιουργήσουν δικαιώματα τρίτων δικαιούχων. Επιπλέον, τα δικαιώματα τερματισμού, ανάκλησης ή συμφωνίας σε οποιαδήποτε τροποποίηση, παραίτηση ή διευθέτηση των Όρων δεν υπόκεινται στη συγκατάθεση οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

10. Αποζημίωση

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να κρατάτε αβλαβή τη Yollty, τους εργολάβους της, τους δικαιοπαρόχους της και τους Εμπόρους της, καθώς και τους αντίστοιχους διευθυντές, αξιωματικούς, υπαλλήλους και αντιπροσώπους τους από και έναντι οποιασδήποτε ζημίας, απώλειας, αξιώσεων και εξόδων οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων, που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παραβίασης των παρόντων Όρων , τη χρήση της συσκευής σφράγισης και την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτου.

11. Περιεχόμενο τρίτων

Η Yollty μπορεί να παρέχει περιεχόμενο τρίτων (το "Περιεχόμενο Τρίτων") στις Υπηρεσίες, καθώς και συνδέσμους προς ιστότοπους και περιεχόμενο τρίτων (οι "Εφαρμογές Τρίτων"), ως υπηρεσία σε όσους ενδιαφέρονται για αυτές τις πληροφορίες. Αυτές οι Εφαρμογές Τρίτων μπορεί να έχουν τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και πολιτικές απορρήτου και η χρήση αυτών των Εφαρμογών Τρίτων θα διέπεται από και θα υπόκειται σε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις και πολιτικές απορρήτου. Η Yollty δεν ελέγχει, εγκρίνει ή υιοθετεί οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους σχετικά με το περιεχόμενο, τα δεδομένα, τα προϊόντα και άλλες πληροφορίες που προσφέρονται μέσω αυτών των ιστότοπων. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Yollty δεν ευθύνεται ή ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για τη συμπεριφορά, τις λειτουργίες ή το περιεχόμενο οποιουδήποτε Περιεχομένου Τρίτων ή για οποιαδήποτε συναλλαγή που μπορείτε να πραγματοποιήσετε με τον πάροχο οποιασδήποτε τέτοιας Εφαρμογής Τρίτου Μέρους και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη να ενημερώσει ή να ελέγξει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων. Οι χρήστες χρησιμοποιούν το εν λόγω Περιεχόμενο Τρίτων που περιέχεται σε αυτό με δική τους ευθύνη. Η διάταξη αυτή θα επιβιώσει από τη χρήση των Υπηρεσιών.

12. Ολόκληρη η συμφωνία

Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα ή όπως έχουν συμφωνηθεί ρητά γραπτώς μεταξύ εσάς και της Yollty, οι Όροι αποτελούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ εσάς και της Yollty και υπερισχύουν τυχόν προηγούμενων συμφωνιών σε σχέση με το αντικείμενο των παρόντων Όρων, γραπτών ή προφορικών.

13. Απομειωσιμότητα και παραίτηση

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους Όρους, εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη, ανεφάρμοστη ή απαγορευμένη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, για οποιονδήποτε λόγο ή σε οποιοδήποτε βαθμό, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων Όρων ή την εγκυρότητα και εκτελεστότητα αυτών των διατάξεων σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.

Οποιαδήποτε αποτυχία της Yollty ή οποιουδήποτε τρίτου δικαιούχου να επιβάλει τους Όρους ή οποιαδήποτε διάταξη τους δεν θα παραιτηθεί από το δικαίωμα της Yollty ή του ισχύοντος τρίτου δικαιούχου να το πράξει.

14. Νόμος και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της περιφέρειας του Λουξεμβούργου.

15. Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή. Όταν κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές στους Όρους, θα σας παρέχουμε εμφανή ειδοποίηση, ανάλογα με τις περιστάσεις, π.χ. εμφανίζοντας μια εμφανή ειδοποίηση εντός των Υπηρεσιών ή στέλνοντάς σας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων και η συνεχής χρήση των Υπηρεσιών μετά τις αλλαγές θα συνιστά αποδοχή των αλλαγών από εσάς. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση. Εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τη νέα έκδοση των Όρων, μπορείτε να τερματίσετε τη χρήση των Υπηρεσιών επικοινωνώντας μαζί μας στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε [email protected].

16. Διάφορα

Εάν οποιαδήποτε ρήτρα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμόσιμη ή απαγορευμένη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των άλλων ρητρών των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή την εγκυρότητα και εκτελεστότητα αυτών των ρητρών σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο Yollty και εσείς συμφωνείτε να αντικαταστήσετε μια έγκυρη και εκτελεστή ρήτρα στη θέση της άκυρης, μη εφαρμόσιμης ή απαγορευμένης ρήτρας στο πνεύμα και με την επίδραση της τελευταίας.

Με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία, επιλέγετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις εκστρατείες, τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές μας.

17. Επικοινωνώντας μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους ή τις Υπηρεσίες, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Yollty, S.à r.l.
74 Rue du Canal
Esch Sur Alzette, 4051
Λουξεμβούργο
[email protected]